Proč je UX Research důležitý?

Aktualizace: čvn 9

UX Research je o důkladném porozumění tomu, kdo je zapojen do toho, co stavíte, jaké jsou potřeby uživatelů, jaké jsou cíle a kontext, ve kterém budou interagovat s vaším produktem, jak dobře sloužíte potřebám uživatelů a odhalování příležitostí k vytvoření něčeho, co lépe vyhovuje potřebám uživatelů. Výzkum pomáhá informovat o konstrukčních rozhodnutích a zajišťuje, že podnik překračuje očekávání uživatelů.


3 hlavní směry, kterými UX Research pomáhá businessu

Jednou z největších motivací společností k investování do výzkumu uživatelských zkušeností je to, že může pomoci ušetřit náklady na vývoj a zpracování. Odhalení skutečných potřeb uživatelů znamená, že lépe pochopíte, jaké řešení pro ně bude fungovat. To znamená, že nikdy nebudete ztrácet čas vývojem funkcí, které pro ně nebudou cenné. Jasný cíl od začátku projektu umožňuje rychlejší rozhodování a vyhýbá se možnosti přepracování. Někteří odhadují, že změny provedené po nasazení jsou až 100krát dražší než opravy během fáze návrhu. V průběhu vývoje můžete provádět výzkum, abyste zajistili, že řešení implementujete způsobem, které se snadno používá.


Pokud například výzkumník provádí rozhovory a zjistí, že uživatelé online nástroje neustále oslovují podporu call centra, protože nerozumí tomu, jak něco funguje, mohli by navrhnout nový způsob, jak prezentovat informace, které jsou uživatelům jasnější.


Zákazníci a uživatelé mají stále rostoucí očekávání pozitivních zkušeností s produkty a službami. Studie po studii ukazuje, že uživatelé jsou ochotni opustit aplikaci nebo web, pokud mají potíže s hledáním toho, co hledají, nebo mají problém s použitelností.


Existuje mnoho příkladů společností, jako je Apple, fanoušci Applu kupují nejnovější gadgety za plnou cenu, protože mají neustále dobré uživatelské zkušenosti, protože zvyšují loajalitu zákazníků.


Uživatelé, kteří mají ohromně pozitivní zkušenost s vaší značkou, produktem, službou, s větší pravděpodobností od vás znovu nakoupí, je méně pravděpodobné, že se přepnou na konkurenta a pravděpodobněji povzbudí své přátele, aby si také koupili.


Průzkum uživatelských zkušeností vám může pomoci odhalit příležitosti pro vylepšení nebo nové funkce. Můžete si například všimnout zástupných řešení, která mají uživatelé pro složité úkoly, nebo si všimnout, že používají jiný nástroj k naplnění potřeby, kterou váš produkt nenabízí. Tyto informace vám mohou pomoci naplánovat budoucí opravy nebo funkcionalitu, kterou můžete upřednostnit. Můžete také hodnotit své konkurenty, jako byste hodnotili své vlastní produkty, což vám může poskytnout další pohled na to, jaké funkce uživatelé považují za cenné.


#ux #uxresearch #research11 zobrazení

Zapsán v živnostenském rejstříku. 75819881

©2020 by Martin Tauš