Jak na chybové zprávy

Aktualizace: čvn 9

Když nastane chyba, lidé jsou frustrovaní, narušuje to jejich schopnost se soustředit na problém, porozumět mu a vyřešit ho. Proto jsou chybové zprávy důležitým typem zpětné vazby, pomáhají nám pochopit, co se pokazilo, zlepšit naše chování a akce v budoucnu.Zásady chybových zpráv


Používejte přirozený jazyk a nikdy neobviňujte osobu. Je důležité jasně popsat, co se stalo. Stručně vysvětlete, proč k chybě došlo a doporučte, jak chybu opravit nebo vyřešit. Chybové zprávy mají upoutat pozornost a je důležité je zobrazit pokud možno okamžitě, kdy k chybě došlo. Pokud poskytnete uživateli chybovou zprávu okamžitě, bývá snažší pochopit, proč k dané chybě došlo. K upoutání pozornosti a také k označení závažnosti chyby se používají barvy jako žlutá, oranžová, červená.


Chybové zprávy ve formulářích


Formuláře pomáhají získat informace od uživatele a vložit je do systému. Ve většině systémů se používá validace, která uživatele informuje o případných chybách během zadávání informací. Formuláře mohou být kontrolovány po vyplnění jednoho pole nebo celého formuláře.


První přístup umožňuje uživatele informovat o chybě okamžitě, zobrazí se pouze jedna chyba a uživatel opravuje chyby průběžně. Tento přístup bohužel rozptyluje uživatele během vyplňování a odvádí jeho pozornost k opravě vzniklé chyby. To pro uživatele může znamenat větší úsilí s vyplněním daných informací, protože musí opakovaně přemýšlet, co chtěl napsat.


Druhý přístup kontroluje zadání na konci a zobrazí všechny chyby najednou. Díky tomuto přístupu se může uživatel plně soustředit na vyplnění a až následně řešit opravy, není tolik vyrušován během vyplňování. Pokud dojde k více chybám, zobrazte je všechny najednou a nenuťte uživatele se vracet a opravovat chyby postupně. Takový přístup může být frustrující a způsobovat zmatení.

4 zobrazení

Zapsán v živnostenském rejstříku. 75819881

©2020 by Martin Tauš