Co znamená UX?

Aktualizace: čvn 9

Zkratka UX v angličtině znamená User Experience a do češtiny se dá přeložit jako uživatelské zkušenost, zkratka UI v angličtině znamená User Interface a do češtiny lze přeložit jako uživatelské rozhraní. UX si můžeme představit jako vše, co uživatel během služby nebo užívání produktu zažívá. UI je v podstatě forma produktu. Během navrhování bychom se neměli pouze zaměřit na to, jak vytvořit služby nebo produkty, které vypadají dobře, ale poskytují elegantní řešení problému. Cílem by mělo být umožnit uživatelům dosahovat toho, co chtějí rychle, snadno a nejlépe i s určitým potěšením.


UX je proces zaměřený na uživatele, takže bychom měli chápat uživatelské procesy, přání. To znamená, že jsme schopni navrhnout něco, co se snadno používá a rychle uživatel pochopí tok aplikace.Proč je UX Design důležitý?


Dobrý UX design vytváří pozitivní zážitek pro uživatele, rozumí a splňuje uživatelovi potřeby. Poskytuje funkční službu, která usnadňuje život uživatele, takže uživatel chce používat produkt nebo službu, protože mu šetří čas, vynaložené úsilí nebo peníze. Hlavně se uživatel při používání produktu nebo služby cítí pozitivně.


Všechny úspěšné produkty nebo služby mají ve svém středu UX a mají některou z výše popsaných vlastností. Jedná se o věci, které uživatele ovlivňují a cítí se s nimi silně spřízněni. Pokud se podaří toto s uživateli vybudovat, může to zajistit jejich loajalitu k vašemu produktu nebo službě a váš produkt nebo služba se může stát partnerem v jejich životě.


Bez dobrého UX je tomu naopak, uživatel nevidí žádný přínos služby nebo produktu a to díky omezené funkčnosti nebo díky obtížnému používání.Co znamená křivka učení a proč je důležité zmenšení křivky učení?


Křivka učení je proces, kdy uživatel porozumí a zapamatuje si obsluhu softwaru nebo služby. Často jako UX designéři pracujeme na tom, abychom se ujistili, že není třeba se učit obsluhovat daný produkt, aby vše bylo přirozené a intuitivní. Je-li zde však nutná křivka učení, měli bychom se snažit ji mít co nejmenší, aby ji všichni mohli rychle porozumět a zapamatovat si ji.


Ve složitých systémech, jako jsou různé zdravotnické systémy nebo například řízení letového provozu, je křivka učení větší. V takovém případě bychom měli uživatele vést skrze křivku učení, aniž bychom museli ustoupit od úkolů, které je třeba udělat.


UX je více o zajištění fungování věcí pod kapotou a méně o tom, jak něco vypadá. Je to pochopení kroků v procesech, získat vstupní informace od uživatelů v co nejjednodušší a nejdostupnější formě.User Experience je založena na faktech nikoli na názorech


Dobré UX je založeno na znalosti domény, porozumění produktu nebo služby a jasná zdůvodění rozhodnutí o návrhu, která jsou podpořena ověřenými fakty, nikoli názory nebo předpoklady. Uživatelský zážitek je založen na průzkumu uživatelů, který zahrnuje analýzu konkurentů, prototypování, testování, iterace a ověřování. Zabývá se také analýzou všech těchto zdrojů a jejich začleněním, aby ostatní členové týmu viděli korelaci toho, co se buduje s výzkumem, zpětnou vazbou a validací. UX se podílí i na sledování cílů v rámci produktu. Čím více víme o tom, jak lidé používají službu nebo produkt, tím více můžeme produkt nebo službu vylepšovat.7 zobrazení

Zapsán v živnostenském rejstříku. 75819881

©2020 by Martin Tauš