KLIENT

Rockwell Automation

SHRNUTÍ

Na projektu vedu design, spolupracuji s managementem, spolupracuji s týmem vývojářů a testerů.

MÁ ROLE

UX Designer

Interaction Designer

Visual Designer

PROBLÉM K ŘEŠENÍ

Navrhnout cloudovou aplikaci pro správu IoT zařízení ve výrobních linkách, továrnách a firmách. Aplikace by měla umožnit tato zařízení nastavit, nakonfigurovat jejich atributy a monitorovat provoz, řešit problémy nebo případné odstávky, opravy či úpravy.

CÍLE PROJEKTU

1

Jak jednoduše vytvářet/spravovat Gateway, její strukturu a parametry.

2

Jak jednoduše vytvářet/spravovat jednotlivá monitorovací zařízení připojena ke Gateway

3

Jak nastavit atributy jednotlivých zdrojových dat u monitorovacích zařízení

4

Jak jednoduše nastavovat a přidávat Gateway a monitorovací zařízení s určitou konfigurací

5

Jak sledovat kondici zařízení, jak zjistit problémy a jak řešit jejich možnou opravu

MŮJ PROCES

DISCOVERY

Chtěl jsem se dozvědět a pochopit, jak aktuálně uživatelé konfigurují jednotlivá zařízení, jaké nástroje používají, co jim na aktuálním řešení nevyhovuje a naopak vyhovuje. Provedl jsem osobní rozhovory a skype meetingy s účastníky, se kterými jsem nebyl schopen se sejít osobně.

Průzkum mi dal řadu odpovědí a pochopení, jak v současné době vše funguje a jaké jsou problémy uživatelů.

Persona

Poznatky jsem využil k vytvoření Person, díky kterým jsem mohl ověřit dosažení uživatelských cílů pomocí určitých funkcí aplikace.

DEFINE

Jak můžeme Joeovi pomoci vybrat data a nastavení atributů pro monitorování?

  1. Nabídnout možnost načíst data a nastavit jim default hodnoty

Jak můžeme Joeovi zjednodušit opakovanou konfiguraci a používání stejných dat a atributů?

  1. Nabídnout možnost vytvořit z konfigurace vzor aplikovatelný opakovaně

  2. Vzor mít svázaný s typem zařízení

Jak můžeme Joeovi pomoci s problémem neustálého překonfigurovávání zařízení?

  1. Nabídnout možnost vypnout automatickou konfiguraci.

  2. Nabídnout možnost vygenerovat novou konfiguraci

Jak můžeme Joeovi pomoci sledovat status a kondici zařízení​?

  1. Zobrazit trend s živými daty

  2. Zobrazit log s historizací problémů

  3. Měnit patřičně statusy zařízení, když dojde k problému

Information Architecture

Po identifikaci hlavních funkcí jsem zmapoval informační architekturu, abych ukázal hierarchii hlavních a vedlejších funkcí. Informační architektura mi dala představu, jak uspořádat obsah a kolik interakcí (obrazovek) bude potřeba k dokončení úkolu.

User flow

Připravil jsem řadu user flows, které zobrazují průchod aplikací. Zde je ukázka pár příkladů bez popisu.

IDEATION

Poté, co jsem shromáždil dostatek informací, jsem začal vytvářet jednotlivé wireframy. Vytvořil jsem sadu wireframů potřebných k otestování hlavních uživatelských kroků.

PROTOTYPING

Vytvořil jsem funčkní prototypy, dříve v nástroji AxureRP a v současné době pracuji a vytvářím prototypy v Adobe XD. 

VALIDATE

Provedl jsem opakovaně uživatelské testování na mnou vytvořeném prototypu, abych ověřil splnění nebo nesplnění cílů. Cílem bylo identifikovat možné problémy a nejasnosti, které by se mohli v budoucích iteracích zlepšit. Tímto způsobem pracuji na projektu od jeho začátku a postupně takto přidávám a ověřuji navrhovaná vylepšení a změny.

UI

Style guide

Po dokončení finálního návrhu jsem vytvořil style guide s popisem designu a chováním celého workflow.

Final design

PREZENTACE PROJEKTU NA HANNOVER MESSE 2019

Microsoft ve spolupráci s naší firmou prezentoval aplikaci, kterou jsem designoval. Aplikace běžela na Azure Stack. Měl jsem možnost účastnit se této události jako host a byl to skvělý zážitek. Poznal jsem řadu skvělých lidí a děkuji za tuto možnost a zkušenost. 

SHRNUTÍ

Vytvoření aplikace byl velký a složitý projekt. Potřeboval jsem zužitkovat mé existující zkušenosti a zároveň se zlepšit a zdokonalit. Zpočátku bylo velmi složité pochopit veškerou logiku a potřeby uživatelů. Aplikace se neustále vyvíjí, rozvíjí a modernizuje.

Date range komponenta

Zapsán v živnostenském rejstříku. 75819881

©2020 by Martin Tauš